Podmienky registrácie a pravidlá

1. Základné pravidlá

 • Pri registrácii sa záujemca zaväzuje uviesť reálnu e-mailovú adresu, na ktorú prijíma elektronickú poštu.
 • Registrovaným užívateľom sa môže stať každý, kto súhlasí s uvedenými podmienkami.
 • Užívateľ sa zaväzuje nevyužívať tento portál na komerčné účely, nespamovať, atď.
 • Užívateľ sa zaväzuje vkladať do svojho profilu a ostatných sekcií portálu len fotografie, ku ktorým vlastní autorské práva.
 • Je zakázané pridávať do profilu a ostatných sekcií portálu akékoľvek fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi SR (napr. fotografie propagujúce rasizmus, fašizmus, komunizmus alebo iné hnutie smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd občanov, pornografické fotografie apod.)
 • Profilová fotka sa nesmie zhodovať ani výrazne podobať na fotografiu/obrázok používaný administrátormi.
 • Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje a fotografie poskytnuté samotnými užívateľmi, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľa.
 • Užívateľ nesmie v príspevkoch používať vulgárne alebo urážlivé výrazy, sexuálne výrazy, propagovať rasizmus, fašizmus alebo iné hnutie smerujúce k potláčaniu základných práv a slobôd občanov, vyzývať k používaniu násilia alebo podporovať rasovú, triednu, náboženskú či inú spoločenskú neznášanlivosť.
 • Užívateľ je oboznámený s tým, že informácie, ktoré mu budú zaslané na nim uvedený e-mailový účet, môžu mať povahu obchodného oznámenia a na tieto účely udeľuje prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, s takýmto postupom súhlas.
 • Registráciou užívateľ súhlasí s občasným zasielaním reklamných oznámení.
 • V prípade akéhokoľvek útoku na server prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto podmienok.

2.Všeobecné podmienky

V príprave.

3. Súťaže

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby staršie 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, prípadne aj mladšie 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Registráciou súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a potvrdzuje, že dané údaje sú pravdivé a jeho vlastné, ich použitie nie je v rozpore s autorskými právami a súhlasí s ich umiestnením na našich herných stránkach.